Home » Qolka Wada Sheekeysiga

Qolka Wada Sheekeysiga

Waan Ku Cusbahay Qolka Sheekada
Xubin Ma Tuhid ,Fadlan Is Diiwaan Gili
Fadlan Gudaha U Gal Si Aad Sheekada Uga Qeyb Gashid
Fadlan Gudaha U Gal Si Aad Sheekada Uga Qeyb Gashid
Fadlan Gudaha U Gal Si Aad Sheekada Uga Qeyb Gashid

Haddii warbixintaan ay ku qancisay fadlan asxabtaada Facebook, Viber ,WhatsApp Iyo Twitter U Sii Gudbi